MILIMEX
maszyny, urządzenia, surowce dla przemysłu gumowego
maszyny, urządzenia, surowce dla przemysłu gumowego
Produkty
Koncentraty FKM CO 40
Kopolimery FKM sieciowane bisfenolami
Mieszanki Akrylowe ACM
Mieszanki Chlroprenowe CR
Mieszanki Epichlorohydrynowe ECO CO
Mieszanki Etylenowo-Akrylowe VAMAC EAM-EACM
Mieszanki Etylenowo-Propylenowe EPR EPDM
Mieszanki fluorowe FKM
Mieszanki FKM wulkanizowane nadtlenkami - typy do niskich temp.
Mieszanki fluorosilikonowe FVMQ
Mieszanki fluorowe FKM
Mieszanki Hypalon CSM
Mieszanki nitrylowe NBR
Mieszanki nitrylowe uwodornione HNBR
Mieszanki poliuretanowe AU EU
Mieszanki silikonowe VMQ PVMQ
Terpolimery FKM sieciowane bisfenolami
certyfikat ISO 9001
certyfikat ISO 14001
PMG (mieszanki gumowe)

HISTORIA

Firma PMG rozpoczęła swoją działalność jako producent mieszanek gumowych w 1976 r. Zdobyła szerokie doświadczenie w dziedzinie mieszanek tradycyjnych i mieszanek na bazie elastomerów specjalnych stosując w wykonawstwie najnowsze urządzenia i osiągnięcia technologiczne.
Dziś PMG jest wiodącą firmą na rynku włoskim w produkcji mieszanek z fluoroelastomerów i jedną z bardziej liczących się w Europie.
 
 
POLITYKA
Firma PMG wyróżnia się swoją aktywnością w branży gumowej dzięki swoim szerokim możliwościom
i osiągnięciom. Angażuje się w ciągłą wymianę doświadczeń z klientami i ścisłą współpracę z producentami surowców. PMG wierzy, że te działania sprzyjać będą firmie w uznaniu jej jako wartościowego
i nowoczesnego dostawcy w przemyśle gumowym.
 
 
OBSŁUGA KLIENTÓW
Firma PMG stawia sobie za cel pełne zadowolenie klientów. Personel działający sprawnie i elastycznie gwarantuje korzyści płynące z ekonomiki, jakości i dobrej obsługi. Kierowanie zamówieniami sterowane nowoczesnymi systemami elektronicznymi pozwala na realizację ściśle terminowych dostaw dając odbiorcom możliwość optymalizacji zapasów magazynowych i obniżki kosztów własnych.
 
NOWOCZESNOŚĆ
Aktualizowana wiedza technologiczna i reformowana techniczna struktura organizacyjna pozwalają oferować rozwiązania indywidualne i nowoczesne w połączeniu z ciągłym doskonaleniem produkcyjnym i jakościowym. Strategia "dobrze wykonywać od początku" gwarantuje rozwój produktów cieszących się uznaniem od chwili rozpoczęcia ich wytwarzania, w cyklach produkcyjnych coraz krótszych przy umiarkowanych kosztach.
 
 
JAKOŚĆ
Firma PMG wytwarza z powodzeniem mieszanki o wysokim poziomie technologicznym. Proces produkcyjny jest oparty na nowoczesnych rozwiązaniach, które pozwalają ten proces w pełni kontrolować w realnym czasie. Zastosowanie odpowiednich linii wytwarzających mieszanki przy użyciu wyselekcjonowanych surowców są gwarancją wyrobu finalnego o stałej wysokiej jakości, najwyższej czystości i w cenach konkurencyjnych.TABELA CHARAKTERYSTYKI POCZSZEGÓLNYCH ELASTOMERÓW:

 


KLASYFIKACJA ELASTOMERÓW WG. ASTM D 2000


 
Strona głównaWydarzeniaO nasOfertaPMG (mieszanki gumowe)PANSTONE (maszyny do gumy)INSIZE (urządzenia pomiarowe)Pobieranie pliku